Yağlı Tohum İşleme

Toplamda 50.000 m2 ‘lik bir alanda kurulu olan yağlı tohum işleme üretim tesisimiz; 1260 m2’lik pres ünitesine, 330 m2’lik ektraksiyon ünitesine, 700 m2’lik sosyal tesislere, 5680 m2’lik yatay silo, 510 m2’lik kazan dairesi ve yakıt depolarına sahiptir. Buna ek olarak 5500 m3’lük yağ tanklarımız (5 adet) ve 18.400 m3’lük hammadde çelik silolarımız mevcuttur.
 

Yağlı tohum işleme tesisimiz yüksek teknoloji ürünü makine ekipman parkı ve tam otomatik PLC otomasyona sahip akıllı bir tesistir. Tesisimiz çevreci bir tesis olması sebebiyle kendi buharını kendi atık maddesinden üretme kabiliyetine sahiptir. Üretim aşamasında kabuk kırma işleminden sonra çıkan kabuk buhar kazanında yakıt olarak kullanılmaktadır. Kabuğun biyoatık olması sebebiyle atmosfere zararlı gazların salınımı en düşük seviyede kalarak çevre dostu bir üretim gerçekleştirilmektedir.

 

Ayçiçek Ham Yağ & Ayçiçek Küspesi

Ayçiçek tohumlarına uygulanan pres ve ekstraksiyon işlemi sonucunda % 100 saf Ayçiçek Ham Yağ ve Ayçiçek Küspesi elde edilmektedir. Ürünün analiz değerleri hammaddeye göre farklılık göstermektedir.

Ayçiçek yağlı tohumlarından yağ alındıktan sonra kalan kısmı olan Ayçiçek Küspesi, toz ve pelet şeklinde yem sanayinde oldukça önemli rol oynamaktadır. Ayçiçek küspesi büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan besisinde hem tat hem koku olarak sevilerek tüketilmektedir. Ürünün analiz değerleri hammaddeye göre farklılık göstermektedir.

 

Soya Ham Yağ & Soya Küspesi

Soya tohumlarına uygulanan pres ve ekstraksiyon işlemi sonucunda % 100 Soya Ham Yağ ve Soya Küspesi elde edilmektedir. Ürünün analiz değerleri hammaddeye göre farklılık göstermektedir.

Soya yağlı tohumlarından yağ alındıktan sonra kalan kısmı olan soya küspesi, toz ve pelet şeklinde büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvancılıkta ve balık besisinmde kullanılabilmektedir. Ürünün analiz değerleri hammaddeye göre farklılık göstermektedir.

Soya tohumu üretimi esnasında kabuk ayırma yöntemi ile elde edilen soya kabuğu toz ve pelet şeklinde kanatlı hayvancılık besisinde kullanılmaktadır. Ürünün analiz değerleri hammaddeye göre farklılık göstermektedir.

 

Kanola Ham Yağ & Kanola Küspesi

Kanola tohumlarına uygulanan pres ve ekstraksiyon işlemi sonucunda % 100 saf Kanola Ham Yağ ve Kanola Küspesi elde edilmektedir. Ürünün analiz değerleri hammaddeye göre farklılık göstermektedir.

Kanola yağlı tohumlarından yağ alındıktan sonra kalan kısmı olan kanola küspesi, toz ve pelet şeklinde büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvancılık besisinde kullanılabilmektedir. Ürünün analiz değerleri hammaddeye göre farklılık göstermektedir.

 

Keten Ham Yağ & Keten Küspesi

Keten tohumlarına uygulanan pres ve ekstraksiyon işlemi sonucunda % 100 saf Keten Ham Yağ ve Keten Küspesi elde edilmektedir. Ürünün analiz değerleri hammaddeye göre farklılık göstermektedir.

Keten yağlı tohumlarından yağ alındıktan sonra kalan kısmı olan keten küspesi, toz ve pelet şeklinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık besisinde kullanılabilmektedir. Ürünün analiz değerleri hammaddeye göre farklılık göstermektedir.

 

Ketencik Ham Yağ & Ketencik Küspesi

Ketencik tohumlarına uygulanan pres ve ekstraksiyon işlemi sonucunda % 100 saf Ketencik Ham Yağ ve Keten Küspesi elde edilmektedir. Ürünün analiz değerleri hammaddeye göre farklılık göstermektedir.

Ketencik yağlı tohumlarından yağ alındıktan sonra kalan kısmı olan ketencik küspesi, toz ve pelet şeklinde büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık besisinde kullanılabilmektedir. Ürünün analiz değerleri hammaddeye göre farklılık göstermektedir.

 

Aspir Ham Yağ & Aspir Küspesi

Aspir tohumlarına uygulanan pres ve ekstraksiyon işlemi sonucunda % 100 saf Aspir Ham Yağ ve Aspir Küspesi elde edilmektedir. Ürünün analiz değerleri hammaddeye göre farklılık göstermektedir.

Aspir yağlı tohumlarından yağ alındıktan sonra kalan kısmı olan aspir küspesi, toz ve pelet şeklinde büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık besisinde kullanılabilmektedir. Ürünün analiz değerleri hammaddeye göre farklılık göstermektedir.

 

Mısır Özü Ham Yağ & Mısır Özü Küspesi

Mısır özü tohumlarına uygulanan pres ve ekstraksiyon işlemi sonucunda % 100 saf Mısır özü Ham Yağ ve Mısır Özü Küspesi elde edilmektedir. Ürünün analiz değerleri hammaddeye göre farklılık göstermektedir.

Mısır özü yağlı tohumlarından yağ alındıktan sonra kalan kısmı olan mısır küspesi, toz ve pelet şeklinde büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık besisinde kullanılabilmektedir. Ürünün analiz değerleri hammaddeye göre farklılık göstermektedir.